اخبار و اطلاعیه

دلار

_

قیمت دلار همچنان کاهشی

💥قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۱ هزار و ۸۰۲ تومان و قیمت خرید ۲۱ هزار و ۳۷۰ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو ۲۶ هزار و ۶۱۳ تومان و قیمت خرید ۲۶ هزار و ۸۶ تومان اعلام شده است